Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby, 1925

český překlad - Lubomír Dorůžka

I. část

Zasazení výňatku do kontextu díla

Gatsby pořádá velkolepé večírky, aby se seznámil s Daisy. Celý svůj majetek nashromáždil kvůli ní a za jakoukoliv cenu. Nick Daisy zná a proto domluví jejich setkání.

Po konfrontaci Toma s Gatsbym přejede Daisy nešťastnou náhodou v Gatsbyho autě Myrtle. Gatsby je rozhodnutý vzít vinu na sebe a Daisy souhlasí.

Příští den dorazí k Tomovu domu vztekem šílený Wilson. Neví o tom, že milencem jeho ženy byl právě Tom. Ten zase neví, že ve skutečnosti řídila Daisy a pošle Wilsona na Gatsbyho. Potom s Daisy odjíždí neznámo kam. Wilson zastřelí Gatsbyho a potom sebe.

Na Gatsbyho večírky chodily stovky lidí, ale najednou jakoby ho nikdo neznal. Nick se tak nakonec stává jeho jediným přítelem. Na Gatsbyho pohřeb dorazí včetně Nicka a Gatsbyho otce jen tři lidé. Nick poté odjíždí znechucen zpět na Středozápad.

Téma a motiv

témata - vystřízlivění z amerického snu, dvacátá léta, role symbolů (zelené světlo v Daisyně doku), rozdíly mezi třídami, dopad minulosti na budoucnot

motivy - souvislost mezi místem bydliště a bohatstvím, význam času, snaha o získání bohatství za jakoukoliv cenu

Časoprostor

Long Island, New York City v létě 1922

Kompoziční výstavba

retrospektivní, detailní popis Gatsbyho majetku a vykreslení atmosféry 20 let

Literární druh a žánr

druh - epika, žánr - román, forma - próza

II. část

Vypravěč

ich forma (vypráví Nick Caraway), auorův život v knize: žena alkoholička, dluhy, alkohol, střídá se prostý popis děje s okamžiky zamyšlení, Nickovy postoje ke Gatsbymu jsou ambivalentní, často si protiřečí

Postavy

Nick Caraway - jeho osobní vzpomínky na léto 1922, otevřený, dobrý posluchač, lidé se mu rádi svěřují

Jay Gatsby - ochotný udělat cokoliv, aby sedostal co nejvýš, neupřímný, minulost zahalena tajemstvím, jde za svými sny, optimista

Daisy Buchanan - Nickova sestřenice, krásná, porchni, přetváří se

Tom Buchanan - žije s Daisy, velmi bohatý, arogantní, rasista, sexista

Jordan Baker - Nickova přítelkyně, golfistka, cynická, sebestředná

Vyprávěcí způsoby (jazyk)

spisovný

Typy promluv

Veršová výstavba

není

III. část

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.)

spisovný

tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

Literárně-historický kontext

Kontext autorovy tvorby

další díla: Něžná je noc, Poslední magnát (nedokončeno)

Literární/obecně kulturní kontext

literatura 1. poloviny 20. století, představitel Lost generation

Ernest Hemingway (Konu zvoní hrana, Sbohem armádo), William Faulkner (Srpnové světlo), John Steinbeck (Hrozny hněvu)